Zaklada Sierra

 • Bolesni imaju
  samo jednu želju,
  da što prije ozdrave
 • Budite s nama
  u projektu
  DOM DALEKO
  OD DOMA
 • Izgradimo zajedno Centar za skrb o kronično bolesnoj djeci
 • "Šalji dalje"
  i postani dio
  lanca dobrote
 • Hrabri medo je naša maskota i pomaže teško bolesnoj djeci

    kn

Čime se bavi Zaklada Sierra

Zaklada Sierra trenutno pomaže isključivo u liječenju kronično bolesne djece.

Zaklada Sierra je neprofitna organizacija koja pomaže u području skrbi o kronično bolesnoj djeci, te je uz mnogo malih humanih djela sudjelovala i sa većim potporama, do sada sveukupno sa oko 5.500.000,00 kn. Izdvojit ćemo samo neke:

- formiranje i opremanje 1. dječjeg Centra za transplantaciju matičnih stanica u RH  (1.500.000,00 kn)
- osiguravanje operativnog zahvata u SAD-u za Mašu Lučić iz Zaprešića  (1.000.000,00 kn)
- manje potpore u iznosu od ca 300.00,00 kn
- pokrivanje inozemnih bolničkih troškova Ene Šarac iz Osijeka (60.000,00 kn)
- projekt izgradnje prvog Centra za skrb o bolesnoj djeci u RH koji će organizirano i pod nadzorom          pružati potporu, smještaj i rehabilitaciju teško bolesnoj djeci (do sada uloženo ca 2.500.000,00 kn) 

_________________________________________________________________________________

Zaklada nastavlja realizaciju projekta ''Dom daleko od doma'' čiji je cilj izgradnja Centra za skrb o kronično bolesnoj djeci, točnije Centra za rehabilitaciju i palijativnu skrb kronično bolesne djece, prvog takve vrste u Hrvatskoj, a kojeg nazivamo Sierra house (klikni). Projekt nije nastao tek iz ideje da se učini nešto dobro, već iz dugotrajne potrebe za rješavanjem problema koje država nije riješila, a sve ide na štetu najteže bolesne djece. Ciljevi projekta su :

 1. pomoći ozdravljenju kronično oboljele djece te
 2. onima koji gube bitku sa životom pomoći da žive dostojanstveno do kraja, sa što manje bolova i trauma

(više o projektu ...)


Uskoro krećemo sa akcijom  ''Šalji dalje''

Pridružite nam se u ovoj dobrotvornoj igri. Budite jedna od karika u lancu dobrote - šaljite dalje svoje dobre vibracije. Krenite prvi. Umrežite što više dobrih ljudi, koji su voljni poduprijeti ovako velik i važan projekt. Pronađite među svojim bližnjima slijedeće dvije karike koje će učiniti nešto konkretno za ovaj projekt. Uključite člana obitelji ili prijatelje ili svoga šefa. Oni također pronalaze naredne dvije karike. Tako ćemo umrežiti dobrotu sve do krajnjeg cilja - izgradnje toliko očekivanog centra za naše male bolesnike.

Molimo Vas, nikako ne prekidajte lanac dobrote !!!

Što sve možete učiniti za projekt?

 1. postanite "MEDIN PRIJATELJ" uplaćivanjem mjesečnog iznosa od najmanje 50,00 kn za građane, a 500,00 kn za poslovne subjekte ili iznos na godišnjoj razini
 2. uplatite jednokratni iznos donacije u skladu sa Vašim mogućnostima
 3. ponudite nam neku vrstu usluge (izvođenje nekih građevinskih radova, informatičku potporu, organizaciju neke akcije, pevođenje potrebnih tekstova,  izrada reklamnih materijala – odaberite nešto sa naše ''liste želja'')
 4. ponudite nam neka materijalna dobra za obiteljski centar  (građevinski materijal, namještaj, tehnika, automobil za prijevoz djece)
 5. postanite ''Kum obiteljske sobe'' donacijom od 200.000,00 kn
 6. povežite nas sa nekim tko može učiniti i nešto više za ovaj projekt